Screenshot (5)

Spuštěna Encyklopedie migrace!

V Praze loni vzniklo Studentské hnutí za solidaritu, které se postupně rozrostlo i do dalších regionů České republiky. Hlavním projektem studentů je Encyklopedie migrace, která spojuje akademiky a odborníky napříč různými obory a srozumitelnou, interaktivní formou se snaží vysvětlit, jak funguje mezinárodní migrace.

Encyklopedie má podobu přehledné interaktivní mapy, na které bude možné najít informace na nejčastěji kladené otázky o migraci, základní populárně naučná hesla týkající se Blízkého východu a environmentální migrace,vysvětlení důležitých právních a antropologických pojmů, a v neposlední řadě příběhy lidí na útěku. “Právě ty jsou pro nás vodítkem pro studium náročných podmínek a tragických událostí, před nimiž jsou tito lidé nuceni opustit své domovy,” říká Jakub Múčka. K obsahu každého vyprávění jsou přiřazena hesla o jevech a událostech, které vypravěč ve svém vyprávění explicitně zmiňuje, ale také ta, která z jeho životního  příběhu vyplývají a pomáhají ho vysvětlit a zasadit do kontextu.

Výjimečný je také interdisciplinární charakter Encyklopedie: na jejím obsahu se podílejí vysokoškolští pedagogové a studenti působící převážně napříč fakultami Karlovy Univerzity (FF, FHS, FSV, ETF a PF). Encyklopedie funguje jako výkladový interaktivní slovník, kdy na sebe hesla navzájem odkazují a čtenáři tak umožňují pátrat po kořenech jednotlivých fenoménů. Základní hesla pochází z oblasti blízkovýchodních, východoevropských a evropských studí. Ta jsou doplněna hesly převážně  z antropologické, právní či politologické sféry.

“Encyklopedie je zamýšlena jako dlouhodobá platforma, skrze kterou jsou aktuální výsledky vědeckého bádání srozumitelnou formou sdělovány široké veřejnosti,” dodává Múčka. V únoru do Encyklopedie přibudou hesla mapující konflikt na Ukrajině a situaci v Bělorusku a Rusku. Postupně bude záběr projektu dále rozšiřován (např.: migrace v minulosti, Češi a migrace, menšiny v České republice nebo vztah křesťanství a islámu.)

Hlavním mediálním partnerem projektu je webová platforma Hlidacipes.org.

Encyklopedii migrace najdete na adrese www.encyklopedie.org.

Odpovědět

Již 1167 lidí s námi souhlasí