Report FRA: Situace dětských migrantů vzbuzuje obavy, nenávistné projevy na vzestupu

Dětští migranti nadále trpí v mnoha zemích EU, v Evropě se množí případy nenávistných projevů a zločinů z nenávisti, tak zní nejdůležitější závěry z dubnové zprávy Agentury EU pro základní práva (FRA). V tomto reportu FRA identifikuje problémy týkající se práv migrantů a uprchlíků, které je potřeba vyřešit v jednotlivých členských státech EU. Některá z hlavních zjištěních:

Počet nově příchozích migrantů narostl v Itálii, v Řecku zůstává trend nezměněn. Výrazně klesl počet příchodů do Maďarska, v březnu byl vylepšen plot instalovaný na maďarsko-srbské hranici. Do Španělska čím dál více migrantů připlouvá za pomoci malých loděk, počet těchto případů narostl o 62 %. Používání těchto loděk představuje velké riziko pro migranty, na tzv. západní středomořské trase letos zahynulo již 50 lidí, což je 5 % z těch, kteří se pokusili přeplavit se do Španělska.

Počet žádostí o azyl v Itálii v prvních třech měsících roku 2017 narostl o 60 % v porovnání se stejným obdobím v roce 2016. V Německu a Maďarsku počet žádostí klesá. Přibližně 8 000 migrantů čeká v Srbsku na vpuštění do Maďarska. Maďarsko dovoluje vstup pouze 10 migrantům v jednom pracovním dni.

Detenční zařízení, ve kterých čekají na posouzení svých žádostí uprchlíci na řeckých ostrovech a ve španělských enklávách Ceuta a Melilla, jsou přelidněná a s nevyhovujícím zařízením. Péče o duševní zdraví uprchlíků je v těchto zařízení nedostatečná. Reprezentativní výzkum azylantek v uprchlických táborech v Německu odhalil absenci soukromí v těchto zařízeních, málo dostupnou zdravotní péči a chybějící psychologickou péči.

Děti migrující bez doprovodu nedostávají péči, která jim náleží, a jsou drženy spolu s dospělými, které neznají. Množí se případy sebepoškozování a pokusů o sebevraždu. Málo se zkoumá skutečný věk uprchlíků, ve Švédsku tak nebylo učiněno v 60 % případů. Je nedostatek kvalifikovaného personálu, který by se věnoval dětem-uprchlíkům.

Podle průzkumu v rakouském Štýrsku bylo 40 % migrantů v tomto kraji cílem urážek z důvodu jejich barvy kůže, náboženství nebo původu. Nenávistné projevy jsou na vzestupu v Dánsku, Nizozemsku a Španělsku. Množství zločinů z nenávisti je hlášeno z Německa, v Itálii v roce 2016 proběhlo 210 případů násilí proti uprchlíkům.

Politické reakce na současnou migrační výzvu jsou čím dál více restriktivní. Je činěn tlak na zavádění detencí a urychlování návratů. Společnosti členských států EU jsou čím dál více polarizované, co se týče migrace.

Zpráva se podrobněji věnuje situaci ve 14 členských státech EU, v Rakousku, Bulharsku, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Slovensku, Španělsku a Švédsku. Report je dostupný na této adrese.

Odpovědět

Již 1167 lidí s námi souhlasí