Migrace a kriminalita – zkušenosti z ČR a z Německa

Kriminalita cizinců se v poslední době stala hojně diskutovaným tématem – česká média často informují o tom, že se zvýšila např. míra kriminality z Německu a spekulují o možném spojení s příchodem velkého počtu migrantů. Pohled na data a statistiky ale nabízí podstatně složitější obraz situace. Pozvali jsme k jednomu stolu novináře, specialisty na data, kriminology a sociální pracovníky a probrali s nimi, jak to tedy se souvislostí migrace a kriminality skutečně je. Níže shrnujeme hlavní závěry ze třech oblastí – mediální pokrytí tématu v ČR, hlavní dostupná data a analýzy v ČR a dostupná data a analýzy z německého prostředí.

Celý materiál si můžete stáhnout tady.

Mediální pokrytí tématu v ČR

 • v období únor – duben vyšlo 86 relevantních článků, které obsahovaly klíčová slova migrace a kriminalita, celkem tvořilo zpravodajství o kriminalitě cizinců asi 14% obsahu o tématice migrace obecně
 • téměř polovina článků vychází ze statistik, zbytek se věnuje individuálním trestným činům či přestupkům páchaným cizinci
 • většina článků se věnovala situaci v Německu – o té se píše ještě častěji než o situaci v ČR, v centru zájmu je také Rakousko
 • z analyzovaných 86 výstupů jich 74 informovalo o cizincích v negativním světle (popisovalo kriminalitu cizinců jako aktuální hrozbu).

 

Hlavní dostupná data a analýzy v ČR

 • Hlavním dostupným materiálem k tématu kriminality cizinců na území ČR je analýza vypracovaná Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV), která shrnuje data z let 2013 -2015
 • Podíl cizinců na objasněných trestných činech mezi lety 2006-2015 vzrostl o 0,8 % z 6,4 % na 7,2 %. Trestné činy páchají v ČR především osoby ze zemí EU, podíl osob ze třetích zemí na objasněných trestných činech byl v roce 2015 2,7 %.
 • Pokud vztáhneme čísla o kriminalitě na obyvatelstvo ČR, opticky to vypadá, že cizinci spáchají víc trestných činů, než je jejich podíl v populaci (4,3 % v roce 2015). Nicméně většinu trestných činů spáchají cizinci EU, ti zároveň nemají povinnost registrovat svůj přechodný pobyt (číslo 4,3 % tedy neodpovídá reálnému podílu cizinců). Můžeme si být jisti číslem 3,3 % cizinců ze třetích zemí, ti spáchali 2,7 % objasněných trestných činů v roce 2015.
 • S přihlédnutím k podhodnocenému počtu osob pocházejících z Evropské unie můžeme říci, že podíl trestných činů cizinců přibližně odpovídá jejich podílu v populaci.
 • Další informace je možné čerpat především z veřejně dostupných dat MVČR o počtu cizinců pobývajících v ČR a ze statistik ČSÚ, které ovšem nezahrnují například věk migrantů a nezabývají se podrobněji ani typem kriminality, které se cizinci dopouští – a nelze na nich proto stavět srovnání s mírou kriminality domácí populace.

 

Dostupné analýzy z Německa

 • dvě studie:  Analýza: Dr. Christian Walburg, Institut kriminologie, univerzita Münster (2016) a Zpráva Kriminalita v kontextu imigrace – BKA (Bundeskriminalamt, Spolkový kriminální úřad), 2017
 • Podíl cizinců na počtu kriminálních činů se v roce 2015 oproti předchozímu roku zvýšil z 18,9 na 27,6 procent. Zvýšení absolutního počtu podezřelých o 34 procent přitom nijak dramaticky nepřevyšuje zvýšení celkového počtu cizinců v obyvatelstvu.
 • Zvýšení je způsobeno převážně nárůstem počtu krádeží, u části pachatelů se přitom jedná o cizince, kteří v Německu nepobývají (přeshraniční kriminalita).
 • Podíl cizinců páchajících násilné a sexuální trestné činy od roku 2008 stoupá pomaleji než podíl cizinců na obyvatelstvu
 • Počet kriminálních činů, na nichž se podílel aspoň jeden přistěhovalec, oproti loňsku výrazně narostl (o 42 procent). Tento vývoj je třeba zasadit do kontextu zvýšení počtu přistěhovalců v Německu od roku 2015 (+490 % v porovnání s rokem 2014).
 • Podíl občanů zemí, z nichž pochází většina žadatelů o azyl (Sýrie, Afghánistán, Irák) na celkovém počtu podezřelých byl výrazně nižší než jejich podíl na celkovém počtu přistěhovalců.  Naopak podíl občanů států Maghrebu, Gruzie, západního Balkánu, Gambie, Nigérie a Somálska byl oproti jejich podílu na počtu přistěhovalců výrazně vyšší.

 

Odpovědět

Již 1165 lidí s námi souhlasí