Proč jsme tady?
Dali jsme se dohromady, protože v poslední době nás pálí zásadní otázky:

● Co se stane, když do Evropy náhle přijde milion lidí jiné kultury a náboženství?
● Máme jim pomáhat? Máme se jich bát? Budou s námi umět žít? A my s nimi?
● Co se stane, když se znovu zavřou hranice?
● Existují dobrá, spravedlivá a dostupná řešení?
● Jsme ochotni nechat omezit vlastní svobodu kvůli bezpečnosti? A jak si vlastně představujeme svobodnou společnost?

Bojíme se budoucnosti – ale co dělá s lidmi strach? Když máme strach, je jednodušší s námi manipulovat. Snadno věříme jednoduchým vysvětlením, i když nejsou vždycky založená na pravdě. Uzavíráme se pak do vlastních názorových bublin, ze kterých nemáme odvahu a často ani příležitost vystupovat. A od toho už je jenom krůček k tomu, abychom začali všechny jiného smýšlení obviňovat – ať už ze sluníčkářství a vlastizrady, nebo z rasismu, xenofobie, primitivismu a buranství.
Chceme najít způsob, jak spolu různé názorové bubliny mohou začít zase komunikovat. Nečekáme, že se ve všem shodnou – podstatné je, aby se spolu znovu naučily mluvit, žít a nebát se navzájem. Nakonec jsme na tom totiž všichni podobně. Protože “jsme to my”.

Kdo jsme?

Jsme lidé různého věku, zájmů a povolání, které spojuje přání žít ve svobodné a spravedlivé společnosti. Jsme lidé, kteří nechtějí mezi sebou dělat rozdíly podle toho, ke komu se kdo modlí nebo odkud pochází. Chceme hledat to, co nás spojuje, a mluvit o tom, co nás rozděluje.

Co chceme?

1. Podporovat otevřenou a demokratickou společnost, která je svobodná pro všechny.
2. Podpořit racionální a kultivovanou diskuzi nejen o migraci, ale i o dalších tématech, které tzv. uprchlická krize v české společnosti otevřela.
3. Šířit nezkreslené a podložené informace o migraci a souvisejících tématech.
4. Zapojit do debaty všechny, jichž se bezprostředně týká, včetně migrantů a uprchlíků samotných.

Jak se k nám připojit?

Platforma “Jsme to my” je otevřená všem, kdo mají zájem se zapojit. Ztotožňujete se s výše napsaným a chcete uspořádat přednášku nebo promítání pro svoje kamarády? Zveřejnit svůj příběh nebo názor? Sdílet nebo zjišťovat informace? Nebo nám prostě jenom dát vědět, že jste v tom s námi? Ozvěte se.