zaznam_antiimigracni

Lidová škola migrace

Již od roku 2015 organizuje Multikulturní centrum přednáškovou sérii věnovanou mezinárodní migraci. Záměrem Lidové školy je zprostředkovávat odborné poznatky široké veřejnosti a vtáhnout ji do diskuse o různých aspektech migrace. Většina přednášek byla nahrána a jsou tak volně k dispozici.

 

Nacionalismus ve střední Evropě

Pojem „národ“ v nacionalistickém pojetí se vrátil zpět mezi základní hesla politického slovníku a překračuje pravo-levé dělení politického spektra. Nebo nás ani nikdy neopustil?

 

Média, migrace a Trumpova éra

Jak vzniká mediální obraz migrace z pohledu těch, kdo se každý den podílejí na jeho vytváření v redakcích, nadacích a dalších institucích? Z jakých zdrojů novináři čerpají a které informace přitom opomíjejí? Jak spolu mohou spolupracovat žurnalisté, lidé z neziskovek a samotní migranti?

 

Afrika, nerovnost a migrace

„Malování světa narůžovo a neustálé zaklínání se „nejlepším z možných světů“ nám nepomůže. Svět kolem nás je totiž jeden obrovský balík problémů. A řešení opravdu nespočívá v represích proti uprchlíkům. Chyba je totiž v samotné podstatě politického nastavení​​​​​​​,“ říká jeden z hostů debaty, odborník na rozvojovou problematiku, Tomáš Tožička.

 

Ovlivnili uprchlíci volby?

Reflexe krajských voleb a voleb do senátu v roce 2016. Jak se na těchto volbách podepsalo téma migrace?

 

Anti-imigrační postoje a ubývání demokracie v Evropě

Jsme v souvislosti s nástupem islamofobní vlny a nových populismů svědky konce demokracie? Nebo xenofobní hnutí obsahují silný demokratický prvek a upozorňují nás také na to, že demokracie může mít i svou démonickou stránku?

 

Stereotypy v médiích a o médiích

„Jako novináři všichni bojujeme se stereotypy. Každý jsme si prošli nějakou výchovou, školou, zkušeností… to vše v nás může vytvořit stereotypy, které nás vzdálí realitě. Proto si myslím, že důležitější než být objektivní, je pro novináře být stále otevřený. Být připraven se nechat překvapovat a nebát se zjistit, že jsme si v sobě pěstovali obraz někoho či něčeho, ačkoli je ve skutečnosti naprosto jiný.“ Erik Tabery, Respekt

 

Gender, migrace a rasismus

Jsou ženy pasivní následovatelky svých migrujících mužů? Jaké strategie volí při migraci ženy? Může migrace žen pozitivně působit při rozšíření jejich genderové moci? Feminizuje se dnes mezinárodní migrace?  Jaké genderové stereotypy jsou přítomné v českém mediálním diskurzu?

 

Berou nám práci? Trh a migrace

Setkání na téma migrace a práce.

 

Odpovědět

Již 1122 lidí s námi souhlasí