75446056_merkel-large_trans_NvBQzQNjv4Bqeo_i_u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo-ZLenGRumA

Jak na integraci migrantů v Evropě?

“Jak dosáhnout úspěšné integrace cizinců?” To je jedna z klíčových otázek, které si evropské státy v souvislosti s imigrací kladou. Odpověď mohou najít jen v případě, že naleznou odpověď na otázku, která jí předchází – co vlastně znamená integrace? Politiky zaměřené na začleňování nově příchozích do většinové společnosti často vychází jak z historického, tak i z politického a kulturního uspořádání a zkušeností jednotlivých zemí. Ty se měnily v průběhu času spolu s charakterem migrace do Evropy. Jaké jsou základní rozdíly v přístupu k integraci mezi zeměmi EU, které už mají s dlouholetou imigrační zkušenost: Německem, Francií a Velkou Británií?

Odpovědi na tuto otázky najdete v článku, který zpracoval Program migrace společnosti Člověk v tísni. Spoustu dalších zajímavých článků a studií k tématu najdete také v jejich newsletteru – pokud máte zájem ho odebírat, pište na migrace@clovekvtisni.cz.

Odpovědět

Již 1167 lidí s námi souhlasí